OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zde už sledujeme pacientku připravenou na operačním sále k operaci. Přes tracheální kanylu je napojená k inhalačnímu anestezi- ologickému přístroji, další přístroje sledují její životní funkce (EKG, puls, dýchání, saturace krve kyslíkem). Do žíly jsou po celou dobu operace podávány potřebné infúzní roztoky. Operační pole se ještě dále desinfikuje.