Archiv rubriky: Články

Co potřebuje kočka ke štěstí?

  1-2% koček trpí zvláštním typem zánětu močového měchýře, felinní intersticiální cystitidou (FIC). Jedná se o vracející se onemocnění, jehož hlavní příčinou je reakce organismu na stres. Vzhledem k tomu, že nemoc často nedokážeme uspokojivě léčit pomocí léků, je třeba snažit se eliminovat příčiny stresu. Celý příspěvek

Nejčastější nádorové onemocnění potkanů

V posledních letech patří potkani k jedněm z nejoblíbenějších drobných savců chovaných ze záliby. Mezi jejich nesporné výhody patří především menší velikost a tudíž i menší náklady na chov a prostor. Potkánci se nemusí venčit , česat ani stříhat a pokud jim budete věnovat aspoň malou pozornost, můžete v nich získat malého, přítulného a velmi inteligentního kamaráda. Jejich nevýhodou je však relativně krátký život. Někteří se mohou dožívat až 4 let, nejčastěji je to však okolo 2 let. Celý příspěvek

Onemocnění zubů u drobných savců

Onemocnění chrupu patří mezi jedny z nejčastějších zdravotních problémů u drobných savců. Bohužel ne vždy si majitel všimne změny v příjmu krmiva a chování včas. Řešení problému pak komplikuje fakt, že je zvíře často pohublé, zesláblé a dehydratované a uvést takovéhoto pacienta do celkové anestezie je značně rizikové. Pokusíme se tedy shrnout některá fakta do krátkého článku, aby byli majitelé schopni všimnout si změny včas, případně neváhali navštívit veterinárního lékaře, který minimálně zvíře prohlédne a chovateli rád poradí.

Celý příspěvek

FORL – časté onemocnění koček

FORL neboli felinní odontoklastické resorpční léze je často přehlížené bolestivé onemocnění zubů u koček. O četnosti tohoto onemocnění svědčí statistická studie, která říká, že zhruba 50% jedinců kočky domácí ve věku šesti a více let má jednu nebo více FORL lézí. Přesná příčina tohoto onemocnění není doposud známa.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Celý příspěvek

Abnormální zánět dělohy

Na obrázku je děloha vyoperovaná 14 leté fence maltézského pinče. Fena vážila celkem 5 kg, z toho 1,5 kg připadalo na dělohu naplněnou hnisem. Operace byla úspěšná, fenu jsem naposledy ošetřoval přibližně rok po operaci a byla stále v dobrém zdravotním stavu.

Celý příspěvek

Uveitis anterior jako následek pyometry

Na naší kliniku byla přivedena fena německého ovčáka, intaktní, stáří 8 let. Majitel upozorňoval na neustávající krvavý výtok po skončení hárání, apatii a zarudlé bolestivé pravé oko. Klinickým vyšetřením jsme zjistili teplotu 40,3 C, puls 75, dechová frekvence 15, sliznice vlhké, růžové, CRT 2s.

Celý příspěvek

Pyelonefritida u malého knírače

Na naši kliniku byl přiveden 13 letý malý knírač, samec kastrát, s asi 3 dny trvajícím zvracením a průjmem. Klinickým vyšetřením byla zjištěna mírná kachexie, dehydratace okolo 5%, teplota 38OC, auskultací systolický srdeční šelest, palpace břišní dutiny bez patologického nálezu.

Celý příspěvek

Hydronefróza u trpasličího pudla

Na naší kliniku byl přiveden 11 letý trpasličí pudl Art, samec, s anamnézou dysurie a dyschezie. Klinickým vyšetřením byla zjištěna symetrická prostatomegalie. Vyšetření moči odhalilo přítomnost velkého množství erytrocytů, leukocytů a suspektně nádorových epitelií. Proto jsme provedli ještě sonografické vyšetření dutiny břišní. Nalezli jsme dilataci distálních ureterů (Obr.1) a několik drobných hyperechogenních ložisek v prostatě, nádorová masa nalezena nebyla.

Celý příspěvek

Torze sleziny u psa

Článek popisuje případ torze sleziny u pětiletého šarpeje. Choroba se projevila akutně apatií, anemií a polydipsií. Jako terapie byla zvolena okamžitá splenektomie, které předcházela stabilizace pacienta a transfúze krve. Slezina byla zcela nekrotická. V diskuzi je dále pojednáno o etiologii, diagnostice a léčbě  torze sleziny se zaměřením na případy nesouvisející s torzí žaludku.

Celý příspěvek

Březost a porod

Březost a porod jsou bezpochyby období života spojená s úzkostí i radostným očekáváním každého chovatele. Veterinární lékař se ve své praxi běžně setkává s dotazy týkajícími se právě průběhu březosti a porodu a včasného rozpoznání možných komplikací nebo stavů potencionálně ohrožujících život a zdraví matky nebo mláďat. V tomto článku jsou proto shrnuty podstatné informace pro chovatele týkající se dané problematiky.

Celý příspěvek

Falešná březost

Občas se na nás obracejí majitelé fen s těmito příznaky: Asi jeden až dva měsíce po konci hárání se fena začne chovat jako by byla březí, ačkoliv není nakrytá. Nechová se normálně- je někdy bez zájmu, jindy zase neklidná, buduje si „hnízdo“ a často si do něj snáší hračky. K tomu se přidá otok struků spojený s tvorbou mléka a někdy i zvětšení břicha. V těchto případech se jedná o takzvanou falešnou březost (pseudogaviditu). Co dělat?

Celý příspěvek

Darování krve

Stejně jako u lidí, dochází i u zvířat k situacím, kdy není možná záchrana života bez transfúze krve. Jedná se jednak o akutní stavy jako jsou například úrazy, autoimunitní hemolytické anémie nebo otravy jedy proti hlodavcům. Dále může jít o chronicky probíhající choroby, které je nutno řešit chirurgicky, ale které zároveň způsobují pokles počtu červených krvinek nebo krevních destiček (například některé nádory sleziny). K bezpečnému průběhu operace je potom nezbytné chybějící krvinky doplnit transfúzí.

Celý příspěvek

Co dělat když… aneb malý domácí lékař

Následující řádky by vám měly pomoct v situacích, kdy se rozhodujete, zda s nemocí vašeho zvířete navštívíte veterinárního lékaře, nebo se pokusíte o domácí léčbu. Nemoci jsou tříděny podle příznaků, které navenek pozorujete. Pokud je vhodná domácí léčba, bude zmíněna její optimální varianta.

Celý příspěvek

Chirurgie na naší klinice

Na naší klinice na Zelené lišce provádíme široké spektrum preventivních i léčebných chirurgických zákroků. Operace se provádí na odděleném operačním sále v zadní části budovy. Každé operaci předchází předoperační vyšetření, jehož rozsah stanovujeme podle věku a stavu zvířete. U mladých zvířat většinou postačuje důkladná anamnéza a klinické vyšetření, u starších zvířat (přibližně od 7 let) biochemické a hematologické vyšetření krve a podle stavu zvířete RTG hrudníku, ultrazvuk srdce nebo břišní dutiny a EKG.

Celý příspěvek

Nádory mléčné žlázy

Nádor mléčné žlázy je s velkým předstihem nejčastějším nádorem u psů a v menší míře u koček. Asi polovina těchto nádorů u psů je zhoubná, u koček velká většina. Asi 1% výskytu nádoru připadá na samce. Zhoubnost nádoru lze jednoduše zjistit cytologickým vyšetřením, výsledek však není stoprocentní. Definitivní je až histologické vyšetření po operaci. Navíc bylo zjištěno, že nezhoubné nádory se mohou časem měnit ve zhoubné.   

Celý příspěvek

Očkování domácích zvířat

Jediné povinné očkování psů je proti vzteklině. Provádí se od 3 měsíců. Námi používaná vakcína je účinná 3 roky. U psů cestujících do zahraničí doporučujeme každoroční přeočkování, protože v některých státech je zákonem stále vyžadováno. 

Celý příspěvek

Odčervení psa a kočky

Problematika vnitřních parazitů psů a koček je stále aktuální téma nejen z hlediska chovatelského, ale i z hlediska zachování zdraví lidí. Proto nelze při chovu domácích zvířat tento fakt opomínat. Přes značně vyspělé povědomí chovatelské veřejnosti se pořád ještě ve své praxi setkáváme s názory nebo dezinformacemi značně zavádějícími.

Celý příspěvek