Svědivá kožní onemocnění koček

Trápí vaší kočku svědivý problém? Diagnostika není jednoduchá.

Kočky, podobně jako psi, trpí běžnými alergickými symptomy, které se projevují primárně jen svědivostí (často s typickou lokalizací), zčervenáním kůže nebo kopřivkou. Následně dochází díky škrabání a lízaní ke komplikacím, jako jsou kožní záněty (dermatitidy), bakteriální a kvasinkové infekce a další chronické obtíže (zesílení kůže, hyperpigmentace, prořídnutí až ztráta srsti atd.). U koček se ale objevují i další specifické symptomy, kterými psi netrpí. Jedná se o pruritus (svědění) hlavy a krku, symetrickou alopecii koček, miliarní dermatitidu a eosinofilní komlex.

Pruritus hlavy a krku, neboli svědění hlavy a krku je relativně častý problém a  mívá mnohdy velmi dramatický průběh. Může vzniknout náhle a následky, vzhledem k tomu, že kočky mají ostré drápy, mohou být velmi nehezké. V záchvatu škrabání je kočka schopna si celou hlavu a okolí během pár minut naprosto změnit k nepoznání.

Symetrická alopecie koček je symptomem opět poukazujícím na svědivost z jakékoli příčiny. Stav je charakterizován symetrickou alopecií (ztrátou srsti), která se může objevit pouze v oblasti břicha, v mezinoží a vnitřní straně stehen, a nebo navíc ještě v oblasti hřbetu, vnější strany stehen a spodní části končetin. Povrch kůže přitom nevykazuje absolutně žádné zánětlivé změny. Alopecie může být totální nebo lze pozorovat krátký kartáček chlupů. Opět si tyto změny mohou objevit velmi rychle ze dne na den. Kočky jsou schopny skrytě v klidu a velmi intenzivně pracovat na těchto změnách svým drsným jazykem.

Miliarní dermatitida je proces posouditelný spíše hmatem, než zrakem. Na kůži a v srsti lze cítit při hlazení jakoby zrnka písku.

Eosinofilní komplex je u koček specifickým onemocněním zahrnujícím tři časté kožní jevy. Eosinofilní vřed , který se nachází hlavně na pysku a je nebolestivý. Dále eosinofilní plak, což jsou ložiska po autotraumatizaci se ztrátou srsti, zčervenáním, sekrecí a zesílením kůže. Změny se nejčastěji nacházejí na břiše, krku, hlavě a často se kombinují s miliarní dermatitidou. A konečně eosinofilní granulom, což je lineární ztluštění kůže v zadní části stehen  a bývá často majitelem nezpozorován, protože je skryt v srsti. Může se však objevit jako uzlíky a plaky kdekoli na těle (například brada, nos, i v dutině ústní).

Mnoho změn se může u kočky objevit velmi rychle (kvůli drápkům a drsnému jazyku) a stává se to často nepozorovaně, když je schovaná ve skrýši. Kočka, u které nebyly pozorovány žádné potíže, náhle vyjde ze svého úkrytu s úplně rozškrábaným krkem a hlavou, případně majitel zjistí ze dne na den, že  kočka má úplně holé břicho od intenzivního lízání.

Tyto stavy se vyskytují i u jiných než alergických onemocnění (jako je alergie na bleší kousnutí, atopická dermatitis). Proto je nutné zvažovat další příčiny, které mohou způsobit naprosto stejné projevy. Je třeba vyloučit parazitární onemocnění (zablešení, všenky, roztoči jako je demodex gatoi, demodex cati, otodectes cynotis, notoedres cati, sarcoptes scabiei, cheyletiella, trombicula autumnalis, lynxacarus Radovskei apod.), dermatofytní plísně, bakteriální kožní infekce, bolestivé problémy (potíže se zuby, problémy s močením, nádorová onemocnění, ortopedické potíže atd.) a dále neurologické a psychogenní poruchy.

Jak je vidět, svědivost může způsobovat mnoho důvodů a diagnostika musí být komplexní s postupným vylučováním od nejčastějších příčin až po ty vzácné. Veterinární lékař nejprve vyzpovídá majitele ohledně anamnézy problému, což mnohdy pomůže při nasměrování dalších diagnostických kroků. Po anamnéze je třeba kočku klinicky vyšetřit a přistoupit k dalším diagnostickým krokům. Provádí se kožní seškraby a odběry na lepící pásku, aby se vyloučila parazitarní onemocnění.  Odebírají se vzorky na cytologii, aby se zjistilo, zda se nejedná o infekční problém, případně jaký typ zánětu v kůži probíhá. Je také nutné vyloučit dermatofytní plísně odběrem vzorku na kultivaci. Pokud je třeba, tak se provádějí odběry kůže na histologické vyšetření (biopsie). Po vyloučení infekčních a parazitárních onemocnění se diagnostika zaměří na alergické problémy, a to na prvním místě alergie na bleší kousnutí. Provádí se takzvanou diagnostickou terapií kvalitním preparátem proti blechám na pacientovi a na všech zvířatech, která s ním žijí.  Nesmí se přitom zapomínat na ošetření prostředí, ve kterém se nacházejí dospělci blech i jejich vývojová stádia. Dále se vylučuje potravní alergie podáváním speciálního hypoalergenního krmiva, což trvá 8 až12 týdnů a následnými provokačními testy. Po vyloučení těchto dvou alergií je možné provést kožní alergický test na atopie ( hypersenzitivita na vdechované a kůží prostupné alergeny), aby se zjistilo, na co je kočka konkrétně alergická. To má smysl hlavně v případě, kdy je zvažována následná desenzibilizační terapie.

V mnoha případech se podaří zjistit primární příčinu při prvním vyšetření, ale jindy může diagnostika trvat i delší dobu (několik týdnů až měsíců). Do té doby, než se povede příčinu odhalit, je většinou třeba zahájit symptomatickou terapii, která napomáhá zastavit opakované sebepoškozování kočky a řešit komplikace, které tím vznikají. Podle potřeby se podávají léky lokální i celkové a brání se škrábání a lízaní ochrannými límci apod. Někdy se ani nepodaří primární příčinu zjistit (např. kvůli finanční situaci majitele, nemožnosti provést všechny testy na pacientovi, problému s aplikací léku, způsobu života kočky atd.). Pacienta se pak snažíme alespoň léčit symptomaticky, pokud to jde. Jeho stav se může zlepšit třeba jen na krátkou dobu. Problém může přetrvávat a nebo se vracet v různě dlouhých intervalech podle toho, jaká je vyvolávající příčina a udržovací faktory (sekundární infekce, parazité apod.).

MVDr. Jozef Ďurech