Pozor na kousná poranění!

Kousná poranění jsou jedním z nejčastějších poranění u psů. Bohužel je jejich léčba často zanedbávána. Proč?

  Viditelnou změnou po pokousání je obvykle jen drobný otvor, kterým skrz kůži proniknul zub. Pes má čtyři špičáky, ale často ne všechny proniknou skrz kůži, takže otvor bývá leckdy jen jeden nebo dva. Krvácení je většinou nevýrazné. Zranění se proto při zběžném pohledu jeví jako banální. Jeho rozsah je často ale mnohem větší! Když totiž pes kousne, obvykle při tom i škube hlavou. To má za následek, že kůže se někdy i ve velkém rozsahu odtrhne od těla. Vzniklá dutina se pak začne plnit raným sekretem. Ten si můžeme představit jako šťávu, která zůstane na talíři, na který jsme předtím položili kus syrového masa. Raný sekret se v dutině hromadí. Vzhledem k tomu, že je bohatý na bílkoviny, představuje ideální prostředí pro množení bakterií. Všechny kousné rány jsou silně infikované! Infekce pochází jednak ze slin a zubů útočícího psa, kde je vždy bohatá bakteriální flora, a dále z nečistot a chlupů, které se do rány dostaly při poranění. Imunitní systém si s bakteriemi v nahromaděném sekretu nemá jak poradit, jeho působnost tam nesahá. Původní sekret se postupně mění na hnisavý.

Zatímco se toto všechno děje, zvenku není vidět nic. Někdy se dokonce i vstupní otvor během několika dní zahojí a stvrdí tak iluzi, že vše je v nejlepším pořádku. Infekce v podkožní kapse však zpravidla po nějakém čase vyústí v rozpad rány, jak vidíte na následujícím obrázku z naší praxe.         kousná rána

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedná se o 8 dní starou špatně ošetřenou kousnou ránu. Po 8 dnech došlo k jejímu opětovnému otevření. Tmavá skvrna uprostřed rány je již odumřelá tkáň – gangréna. Červenou čarou je zobrazen skutečný rozsah poranění- v této oblasti byla kůže útočícím psem odtržena od těla.

Jak tedy kousné rány správně ošetřovat? V první řadě je třeba nechat každou, i nevině vypadající ránu, vyšetřit veterinářem. Lékař za pomoci pátradla určí rozsah rány v podkoží a dle toho následnou léčbu. Každou ránu je třeba oholit, aby bylo možné udržovat jí v čistotě a zamezit tak dalšímu infikování. Mělké rány je možné léčit bez chirurgických zásahů pouze za pomoci výplachů antiseptickými roztoky. Často je třeba nasadit celkově antibiotika, protože rány jsou obvykle infikované. Hlubší rány je již třeba chirurgicky ošetřit v sedaci- vyčistit dutinu, odstranit odumřelé tkáně a hlavně zavést drén, který zajistí odtok všech sekretů z rány. Některé rány je třeba krýt obvazem. Drény se z rány odstraňují podle produkce sekretu, nejčastěji 3.-5. den po zavedení. Obvyklá doba hojení je 7-14 dní. Rozhodně by se neměly kousné rány sešívat- to vede k uzavření infekce pod kůží a k rozpadu rány.

V následující galerii si předvedeme několik případů pokousání. Jedná se o pacienty ošetřené na naší klinice v posledních měsících.

První případ je poranění pánevní končetiny. Snímky před ošetřením ukazují vnější vzhled rány. Na snímcích se zavedenými drény je červenou čarou vyznačen rozsah, kde došlo k  odtržení kůže od spodiny.kous1kous3kous2kous4  Následuje případ poranění boku u Jack Russel teriéra. Červeně je opět zobrazen skutečný rozsah poranění:kous5kous6  Poslední případ je z hlediska rozsahu poranění nejzávažnější, přestože při pohledu zvenčí je vidět pouze jedna malá rána. Kromě odtržení kůže v extrémní šíři způsobil útočící pes ještě 4 zlomeniny žebra. K plnému uzdravení došlo až za 4 týdny. Červeně jsou opět vyznačeny skutečné hranice poranění. Útvar na břiše označený šipkou vzniknul prosakováním raného sekretu do řídkého vaziva v podkoží. Po zajištění drenáže se vstřebal.poraněný pesMVDr. Jan Macek