Chirurgie na naší klinice

Na naší klinice na Zelené lišce provádíme široké spektrum preventivních i léčebných chirurgických zákroků. Operace se provádí na odděleném operačním sále v zadní části budovy. Každé operaci předchází předoperační vyšetření, jehož rozsah stanovujeme podle věku a stavu zvířete. U mladých zvířat většinou postačuje důkladná anamnéza a klinické vyšetření, u starších zvířat (přibližně od 7 let) biochemické a hematologické vyšetření krve a podle stavu zvířete RTG hrudníku, ultrazvuk srdce nebo břišní dutiny a EKG.

Na přání majitele je samozřejmě možné rozsah vyšetření změnit. K anestezii používáme různé metody podle typu zákroku. Lehčí zákroky (odstranění zubního kamene, trhání zubů, menší kožní poranění) provádíme v hluboké sedaci, kdy po skončení zákroku lze ihned zvíře probudit. Pro složitější zákroky nabízíme dva základní typy anestezie: nitrožilní a inhalační. Inhalační anestezie spočívá v uspávání zvířete pomocí vdechovaných plynů.

V našem případě se jedná o nejšetrnější v současné době používaný plyn- isofluran v kombinaci s medicinálním kyslíkem. Inhalační anestezie méně zatěžuje organismus a je pro pacienty bezpečnější. Velký přínos pro bezpečnost má tato metoda i u drobných savců a plazů.

Při nitrožilní anestezii se podávají anestetika přes zavedenou kanylu v tekuté formě do žíly. Vzhledem k tomu, že používáme moderní rychle odbouratelná anestetika (propofol), vykazuje i tato metoda dobrý bezpečnostní standart a umožňuje provádět operace i ve vysokém věku. Operovali jsme tak úspěšně i sedmnáctileté psy a kočky. Hlavní výhodou nitrožilní anestezie je nižší cena. Během všech druhů anestezie jsou nepřetržitě monitorovány základní životní funkce (monitorujeme kontinuálně EKG, saturaci hemoglobinu kyslíkem, srdeční puls, dechovou frekvenci, teplotu, koncentraci CO2 ve vydechovaném vzduchu a podle potřeby krevní tlak).

Pooperační bolest se léčí podáváním nesteroidních antiflogistik, v těžších případech pomocí opioidních analgetik. Samozřejmostí je infuzní terapie během zákroků, která rovněž výrazně snižuje riziko pooperačních komplikací.

Obvyklý průběh operace a zotavování je následující: V den zákroku přivedete zvíře po dvanáctihodinové hladovce (pití vody je bez omezení). U drobných savců a fretek se hladovka zkracuje nebo zcela vynechává.Lékař zvíře vyšetří a zkontroluje výsledky případných předoperačních testů.

Následně zvířeti zavede nitrožilní kanylu, kterou zvíře dostává anestetika, infuze a jiné léky, například antibiotika. V některých případech předchází premedikace nitrosvalovou injekcí. Po usnutí si zvíře necháváme na klinice až do doby po probuzení. Ve chvíli kdy je po operaci schopno předání (tj. plně při vědomí, s ukončenou infuzí), kontaktujeme Vás telefonicky.

Druhý den přivedete zvíře na kontrolu a je-li vše v pořádku (tou dobou je už zvíře většinou v normální kondici), podáváte ještě několik dní doma antibiotika, chráníte operační ránu (nejčastěji límcem okolo hlavy nebo košilkou- obojí získáte u nás) a za 10 dní od zákroku se dostavíte na vytažení stehů. Tím péče zpravidla končí. Některé specifické stavy (např. určité typy zhoubných nádorů, močové kameny aj.) je třeba léčit dál i po zahojení operační rány. To už je ovšem jiná kapitola.

Prováděné operace (výčet není úplný) 

  • Kůže- operace ran, nádorů, kožních řas, u větších defektů transplantace kůže, operace ušních boltců (otohematomy, trombovaskulární nekrózy, NE kupírování), operace zevního zvukovodu a středního ucha, análních žlázek, chirurgie mléčné žlázy; vymrazování drobnějších útvarů za pomoci kapalného dusíku(kryochirurgie)
  • Břišní stěna- operace kýl (pupeční, traumatické, tříselné, šourkové, perineální, femorální)
  • Dýchací ústrojí- operace nozder a hrtanu
  • Trávicí ústrojí- chirurgie zubů,  nádory a poranění v ústní dutině, nádory čelistí, dilatace/torze žaludku, cizí tělesa v žaludku a střevech, nádory žaludku a střev, ileus, obstipace, operace žlučníku a jater
  • Vylučovací ústrojí- chirurgie ledvin,  močového měchýře a močové trubice (nádory, kameny, náhradní vývody), chirurgie prostaty (nádory, cysty, abscesy)
  • Pohlavní ústrojí- kastrace, operace zánětu dělohy, nádorů, cyst, císařský řez
  • Chirurgie sleziny a mízních uzlin
  • Ortopedie- vybrané zákroky na kyčlích, a koleni (ruptura zkřížených vazů- LCC) a prstech, léčba nádorových onemocnění kostí
  • Oči- chirurgie očních víček (entropium, ektropium, tumory) a třetího víčka (deformace chrupavky, prolaps Harderovy žlázy), enukleace/exenterace oka
  • Operace plazů- chirurgie kůže a tělní dutiny i u želv