Nádory mléčné žlázy

Nádor mléčné žlázy je s velkým předstihem nejčastějším nádorem u psů a v menší míře u koček. Asi polovina těchto nádorů u psů je zhoubná, u koček velká většina. Asi 1% výskytu nádoru připadá na samce. Zhoubnost nádoru lze jednoduše zjistit cytologickým vyšetřením, výsledek však není stoprocentní. Definitivní je až histologické vyšetření po operaci. Navíc bylo zjištěno, že nezhoubné nádory se mohou časem měnit ve zhoubné.   

Nádory se objevují u zvířat ve středním a starším věku jako jednotlivé nebo vícečetné bulky v podkoží na břiše. Bulky se mohou nebo nemusí zvětšovat a zvířeti zpravidla dlouhou dobu nepůsobí žádné zdravotní problémy. Tento stav může trvat několik měsíců až let. Poté dochází k dalšímu růstu nádorů, v některých případech k jejich částečnému rozpadu, infekci bakteriemi a hnisání nebo k rozšíření metastáz do celého těla. Následkem toho pacient umírá.

Okolo choroby panuje mnoho pověr. Říká se, že po operaci se „rozjede rakovina“ a podobně. To spolu se strachem z operace u staršího zvířete vede k tomu, že majitelé váhají s léčbou ve vhodné době. My se pak v ordinaci zbytečně setkáváme s pacienty s velkými hnisajícími novotvary nebo v konečných stádiích rakoviny, kterým již nemůžeme pomoci. Jak tedy k chorobě správně přistupovat?

Naleznete-li u svého mazlíčka podkožní bulku v oblasti mléčné žlázy, navštivte svého veterináře. Ten zvíře vyšetří a pokud se jedná skutečně o nádor, zahájí další léčbu. Pro dobrý výsledek léčby je zásadní včasné chirurgické odstranění nádoru, dokud je choroba v počátečních stadiích. Odstraní-li se jen samotný nádor, dochází často k opakovanému nárůstu, protože nádorové buňky se šíří kanálky uvnitř mléčné žlázy. Proto u zvířat s jedním nádorem odstraňujeme i příslušnou mléčnou žlázu (tj. přibližně okolí jednoho struku ), u zvířat s více nádory celou mléčnou lištu. V některých případech provádíme po operaci ještě doplňkovou protinádorovou léčbu pomocí léků. Přestože nutný rozsah operace mnohé majitele děsí (zejména u zvířete kterému v tu chvíli „ještě nic nechybí“), jedná se o zákrok, který každoročně zachraňuje život tisícovkám fen. Přežívání operovaných pacientů je statisticky významně delší než u neléčených, i po započtení rizik operace. Na naší klinice tímto způsobem úspěšně léčíme i staré (až patnáctileté) feny. Spoléhat na to, že zvíře to „už nějak dožije“, se nevyplácí.

Samotnému vzniku nádorů mléčné žlázy lze předcházet kastrací, musí však být provedena nejpozději v jednom roce věku. Nádory se totiž zakládají už ve věku 2-3 let, ačkoliv na zvířeti se projeví až ve stáří. 

MVDr. Jan Macek