Hydronefróza u trpasličího pudla

Na naší kliniku byl přiveden 11 letý trpasličí pudl Art, samec, s anamnézou dysurie a dyschezie. Klinickým vyšetřením byla zjištěna symetrická prostatomegalie. Vyšetření moči odhalilo přítomnost velkého množství erytrocytů, leukocytů a suspektně nádorových epitelií. Proto jsme provedli ještě sonografické vyšetření dutiny břišní. Nalezli jsme dilataci distálních ureterů (Obr.1) a několik drobných hyperechogenních ložisek v prostatě, nádorová masa nalezena nebyla.

uretery

Pacient byl medikován antibiotiky (sulfometoxazol-trimetoprim 10mg/kg 2xdenně) a spasmolytiky (oxybutinin 5mg 3xdenně) a byla doporučena dieta se zvýšeným obsahem vlákniny. Po týdnu léčby se upravilo močení i kálení. Kontrolní vyšetření moči ukázalo snížení počtu erytrocytů a leukocytů, ale stále byly přítomné nádorové buňky.

Cytologickým vyšetřením močového sedimentu obarveného barvením Leukodiff na naší klinice byly určeny jako zhoubné karcinomatózní buňky, pravděpodobně z přechodního epitelu. Na základě těchto výsledků jsme se rozhodli pro probatorní laparotomii. Při operaci jsme podle očekávání nalezli na dorzální straně krčku močového měchýře masu velikosti mandle, která v sobě zahrnovala oba chámovody, částečně infiltrovala stěnu močového měchýře v oblasti trigonum vesicae. Močovody byly dilatované.

Odebrali jsme vzorek z masy pro histologické vyšetření a aspirační biopsií vzorky z prostaty. V závěru operace byla provedena kastrace s cílem zmenšit prostatu a usnadnit kálení. Cytologické vyšetření prostaty ukázalo přítomnost nádorových buněk totožných s nálezem v močovém sedimentu. Histologické vyšetření bioptátu masy odhalilo karcinom skvamózních buněk. Konečná diagnóza tedy zněla karcinom skvamózních buněk zahrnující chámovody, prostatu a močový měchýř. Jako definitivní terapii jsme navrhli prostato- a cystektomii s ureterokolonostomií a následnou chemoterapií (carboplatina).

Majitel se nakonec rozhodnul pouze pro paliativní terapii (antibiotika a analgetika podle aktuĺní potřeby).

hydronefroza

Tři měsíce po stanovení diagnózy se stav pacienta začal postupně horšit, nastupovala silná apatie, anorexie a kachexie. RTG hrudníku neodhalilo metastázy v plicích. Sonografickým vyšetřením bylo zjištěno zvětšení tumoru (cca 2x3cm), přetrvávající dilatace ureterů a těžká bilaterální hydronefróza (Obr.2). Na základě těchto zjištění a zvážení celkového stavu jsme doporučili euthanasiii.

Případ je zajímavý tím, že jsme lokalizovali nádor, aniž bychom identifikovali vlastní nádorovou masu, jen za pomoci cytologie a průkazu dilatace ureterů. Sonografické zobrazení menších mas na dorzální straně močového měchýře je i při použití jemné sondy (7,5 MHz) komplikováno výskytem silných artefaktů za močovým měchýřem (tangenciální artefakt, distální zesílení) a přítomností kolonu. Místo vzniku nádoru (prostata, chámovod, močový měchýř) nebylo možné určit.

MVDr. Jan Macek