Operace močových kamenů

V tomto článku Vám chceme ukázat, jak vypadá operace zvířete od začátku až do konce. Chirurgie: MVDr. Jan Macek, anesteziologie: MVDr. Michaela Walczysková

Pacientka k nám byla přivedena kvůli problémům s močením – měla neustálé nucení k močení a navíc močila krev. Klinickým vyšetřením, vyšetřením moči a následně rentgenologickým vyšetřením byla zjištěna tvorba kamenů v močovém měchýři. Každé operaci předchází předoperační vyšetření v individuálně stanoveném rozsahu, na snímku je klinické vyšetření přímo před operací.

Takhle vypadají močové kameny na RTG snímku (jsou to ty bílé valouny vpravo od středu). Jedná se o relativně extrémní nález

Před operací je pacientce zavedena nitrožilní kanyla. Pomocí ní bude dostávat potřebné léky a infuze.

Po úvodní sedaci (stále se nejedná o plnou hloubku anestezie) se musí oholit a 2x umýt břicho, namazat oči ochrannou mastí a aplikovat

Zde už sledujeme pacientku připravenou na operačním sále k operaci. Přes tracheální kanylu je napojená k inhalačnímu anestezi- ologickému přístroji, další přístroje sledují její životní funkce (EKG, puls, dýchání, saturace krve kyslíkem). Do žíly jsou po celou dobu operace podávány potřebné infúzní roztoky. Operační pole se ještě dále desinfikuje.

Následně je operační pole zarouškováno tak, aby bylo vyloučeno proniknutí infekce do rány. Připravit se musí i operatér (rouška, čepice, mytí a desinfikování rukou, sterilní plášť a rukavice…)

Takhle vypadá močový měchýř vybavený přes ránu z břišní dutiny.

Nyní se z močového měchýře vybavují vlastní kamenyNásledně se bude muset ještě opakovaně proplachovat katetrem, aby v něm nemohl zůstat jediný kamínek. Modrá vlákna jsou tzv. poziční stehy, zabraňují vklouznutí otevřeného močového měchýře zpátky do břišní dutiny. Rána v močovém měchýři se dělá na jeho o něco hůře přístupné horní straně, aby nebyla při hojení drážděna usazeninami, které klesají na dno.

Fotografie kamenů, kvůli kterým se operace dělala.

Zašitý močový měchýř. Používáme steh dle Czernyho, zanechává na močovém měchýři nejmenší následky a snižuje pravděpodobnost návratu močových kamenů. K šití se používá monofilamentní vstřebatelný šicí materiál (PDS).

Po revizi břišní dutiny přichází na řadu sutura (zašití) břišní stěny (vstřebatelný polyfilamentní materiál Chirlac), sutura podkoží…

…a nakonec sutura kůže. Tím je operace hotova, zbývá ránu ošetřit, odpojit pacientku od monitorů a od anestezie, nechat jí v boxu probudit, dokapat infuze a po probuzení předat do domácího ošetření. Močové kameny bude třeba poslat do specializované laboratoře k určení jejich složení. Na základě toho pak budou stanovena opatření k tomu, aby se celý problém už neopakoval.

Zde je pacientka 10 dní po operaci po vytažení stehů, již bez problémů s močením.